Richardson's mother apologizes to family of slain girl